Bói bài tình yêu|Tarot 12-🔮Chọn một tụ bài🔮- Lần cuối họ thấy bạn, họ cảm thấy như thế nào???

Category: Bói toán 2 9Bói bài tình yêu|Tarot 12-🔮Chọn một tụ bài🔮- Lần cuối họ thấy bạn, họ cảm thấy như thế nào???

Tag: bói bài xem người đó có yêu mình không,

Xem thêm các bài viết về Bói Toán: https://bodedaotrang.com/boi-toan

Related Articles

9 thoughts on “Bói bài tình yêu|Tarot 12-🔮Chọn một tụ bài🔮- Lần cuối họ thấy bạn, họ cảm thấy như thế nào???

  1. hong diem huynh thi

    Mình góp ý chút nhé: khi bạn show bài cho mọi người chọn hy vọng bạn có thể chỉ show bài (và đá thôi) mà ko có bàn tay của bạn đặt lên hoặc cầm mấy viên đá, vì sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung chọn lựa của một số bạn). Cảm ơn trải bài của bạn!!

    Reply

Add Comment